Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka


Úvod


Motto: "Cti si minulosť v súčasnosti a zachovaj ju pre budúcnosť!"

(Vörösmarty Mihály)

  Vojany sú obec, ktorú jej občania majú radi, keďže je ich domovom i rodiskom. Je miestom, kde sa hrávali ako deti, kde chodievali do školy, kde sa z nich stali uvedomelí dospelí ľudia. Ak chceme vytvoriť ľudskejšie prostredie pre život, musíme vidieť i poznať, čo nám odkazuje minulosť, pretože skrze ňu sa stáva súčasnosť hodnotnejšou. Iba tak sa vieme s čistou nádejou pozerať do budúcnosti.
  Patrí sa poznať históriu obce, jej pamätihodnos- ti, minulosť cirkvi, kostola, školy, farnosti i cintorína, našu kultúru, tradície, ako aj atuálne udalosti. Tak sa naučíme ctiť si a chrániť to, čo je naše, takisto iným umožniť nazrieť do toho, čo je pre nás cenné.

Štefan Czinke,
starosta obce Vojany.


POVINNE
ZVEREJŇOVANÉ
INFORMÁCIE


ELEKTRONICKÁ
ÚRADNÁ
TABUĽA

VŠEOBECNE
ZÁVÄZNÉ
NARIADENIA

ZÁPISNICE
A UZNESENIA
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA


PROJEKTY
OBCE
VOJANY

ZMLUVY

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY


PROFIL
VEREJNÉHO
OBSTARÁVATEĽA

ROZPOČET
OBCE

PODNET PRE
OBECNÝ
ÚRAD

KONTAKTY

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky