Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2014

Zasadanie zo dňa 25.3.2014

UZNESENIA

č. 28/2014

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia OZ.

č. 29/2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

č. 30/2014

OZ POVERUJE právneho zástupcu obce preverením zmluvy o dielo č. 1/2008 a dodatku č. 1 z hľadiska ich súladu s platnou právnou úpravou a výhodnosťou pre obec.

č. 31/2014

OZ BERIE NA VEDOMIE a.) Správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole odmeňovania zamestnancov obce Vojany;
b.) Správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole účtovných dokladov za 4. štvrťrok 2013.

č. 32/2014

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre Csemadok, z. o. Vojany na rok 2014 vo výške 650,00 EUR.

č. 33/2014

OZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa funkcie člena športovej komisie Alexandra Kanócza.

č. 34/2014

OZ VOLÍ za člena športovej komisie Františka Strunka.

č. 35/2014

OZ SCHVAĽUJE žiadosť o súhlas so vstupom na pozemok za účelom realizácie technických prác a monitorovania.

č. 36/2014

OZ a.) SCHVAĽUJE vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 25 000 EUR na projekt "Rekonštrukcia Materskej školy vo Vojanoch 2014";
b.) SCHVAĽUJE spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5% z celkových nákladov na projekt, najviac do výšky 5 000 EUR.

č. 37/2014

OZ a.) BERIE NA VEDOMIE záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky 1.) Dodanie a montáž vchodových dverí a okien do MŠ a ŠJ vo Vojanoch;
2.) Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ vo Vojanoch;
3.) Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany - uskutočnenie stavebných prác;
b.)POVERUJE starostu obce podpísaním objednávok na zákazky "Dodanie a montáž vchodových dverí a okien do MŠ a ŠJ vo Vojanoch" a "Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ Vo Vojanoch".

č. 38/2014

OZ SCHVAĽUJE podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu obecného rozhlasu.

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka