Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2014

Zasadanie zo dňa 7.5.2014

UZNESENIA

č. 46/2014

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia OZ.

č. 47/2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

č. 48/2014

OZ RUŠÍ Uznesenie č. 41/2014.

č. 49/2014

OZ a.) ZRIAĎUJE Komisiu DČOV pri OZ vo Vojanoch;
b.) VOLÍ členov Komisie;
c.) určuje ÚLOHU Komisie;
d.) UKLADÁ Komisii vykonať kontrolu a písomne informovať OZ.

č. 50/2014

OZ a.) SCHVAĽUJE zmluvu o dielo "Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany";
b.) POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy.

č. 51/2014

OZ ODROČUJE bod č. 6.

č. 52/2014

OZ a.) SCHVAĽUJE Mandátnu zmluvu č. 2/2014 na zákazku "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu";
b.) POVERUJE starostu podpísaním zmluvy.

č. 53/2014

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou.

č. 54/2014

OZ ODROČUJE správu hlavného kontrolóra č. 416/2014 na najbližšie zasadnutie OZ.

č. 55/2014

OZ ŽIADA starostu obce, aby požiadal KSK Košice, Správa ciest, o obnovenie vodorovných dopravných značení pred školou a autobusovými zastávkami.

č. 56/2014

OZ SCHVAĽUJE vypracovanie dopravného projektu na umiestnenie cestných spomaľovacích prahov v počte 4 kusy.

č. 57/2014

OZ BERIE NA VEDOMIE prehľad projektov obce Vojany.

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka