Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2014

Zasadanie zo dňa 24.6.2014

UZNESENIA

č. 58/2014

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia OZ.

č. 59/2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

č. 60/2014

OZ SCHVAĽUJE záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Vojany za rok 2013 bez výhrad.

č. 61/2014

OZ SCHVAĽUJE zmenu rozpočtu obce Vojany.

č. 62/2014

OZ a.) BERIE NA VEDOMIE Správu z fyzickej kontroly DČOV;
b.) UKLADÁ Komisii pre DČOV pri OZ vo Vojanoch zúčastniť sa pri odbere vzoriek z DČOV pri najbližšom odbere vzoriek.

č. 63/2014

OZ BERIE NA VEDOMIE a.) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: "Činnosť občasného stavebnéhu dozoru";
b.) Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu vo Vojanoch"

č. 64/2014

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou Vojany.

č. 65/2014

OZ SCHVAĽUJE vyúčtovanie dotácie Futbalového klubu na rok 2013.

č. 66/2014

OZ ZAMIETA žiadosť Evy Edélyovej.

č. 67/2014

OZ SÚHLASÍ s úhradou vybraných faktúr.

č. 68/2014

OZ ODROČUJE bod č. 12.

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka