Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2014

Zasadanie zo dňa 13.8.2014

UZNESENIA

č. 77/2014

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia OZ.

č. 78/2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

č. 79/2014

OZ SCHVAĽUJE rozšírenie programu zasadnutia.

č. 80/2014

OZ BERIE NA VEDOMIE a.) Správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole účtovných dokladov za 1. štvrťrok 2014;
b.) Správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole odmeňovania volených orgánov obce Vojany.

č. 81/2014

OZ SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014.

č. 82/2014

OZ a.) SCHVAĽUJE zmluvu o dielo na modernizáciu obecného rozhlasu;

č. 83/2014

OZ URČUJE počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Vojany na volebné obdobie 2014 - 2018 na 7 poslancov.

č. 84/2014

č. 85/2014

OZ BERIE NA VEDOMIE záznam z verejného obstarávania na predmet zákazky: 1.) Dodávka zeleniny a ovocia pre školskú jedáleň prei MŠ vo Vojanoch;
2.) Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch;
3.) Dodávka mraziarenských výrobkov pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
4.) Dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
5.) Dodávka cestovím pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
6.) Dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
7.) Dodávka pekárenských výrobkov pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
8.) Dodanie a uloženie dlažby, vymaľovanie priestorov ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
9.) Modernizácia obecného rozhlasu.

č. 86/2014

OZ POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy s víťaznými uchádzačm.

č. 87/2014

OZ a.) BERIE NA VEDOMIE Zápisnicu z vyhodnotenie ponúk na predmet zákazky: "Rekonštrukcia  amodernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany";
b.) SCHVAĽUJE zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom;
c.) POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy.

č. 88/2014

OZ BERIE NA VEDOMIE Záznam o mimoriadnej následnej finančnej kontrole MŽP SR.

č. 89/2014

OZ a.) SCHVAĽUJE vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Rekonštrukcia systému na odvádzanie dažďových vôd vo Vojanoch 2015";
b.) SCHVAĽUJE spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových nákladov na projekt, najviac do výšky 25 000 EUR.

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka