Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2014

Zasadanie zo dňa 9.12.2014

č. 132/2014

OZ SCHVAĽUJE navýšenie položky 1070 642026 z predkladaného návrhu rozpočtu o 500 EUR.

č. 133/2014

OZ: a) SCHVAĽUJE rozpočet obce Vojany na rok 2015.
b) BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu na roky 2016-2017.

č. 134/2014

OZ SCHVAĽUEJ VZN obce Vojany č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v k. ú. Vojany zo dňa 9. 12. 2014.

č. 135/2014

OZ SCHVAĽUJE vynechanie bodu 5 čl. 1 hlavy II nakoľko je v rozpore so zákonom.

č. 136/2014

OZ SCHVAĽUJE čl. 4 bod 2 v tomto znení: Rokovanie OZ sa uskutoční raz za mesiac.

č. 137/2014

OZ SCHVAĽUJE vypustiť z Hlavy II Čl. 2 bod 5.

č. 138/2014

OZ SCHVAĽUJE rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vo Vojanoch zo dňa 9. 12. 2014.

č. 139/2014

OZ SCHVAĽUJE vypustenie z čl. 2 bod 4 a z bodu 5 sa vypúšťa slovo neospravedlnenú.

č. 140/2014

OZ SCHVAĽUJE zásady odmeňovania poslancov OZ vo Vojanoch zo dňa 9. 12. 2014.

č. 141/2014

OZ SCHVAĽUJE vypustenie z čl. 2 bodu 1 vynechať "násobená počtom zasadnutí, na ktorých sa člen komisie zúčastnil a prezentoval".

č. 142/2014

OZ SCHVAĽUJE zásady odmeňovania členov komisií OZ Vojany zo dňa 9. 12. 2014.

č. 143/2014

OZ BERIE NA VEDOMIE bez pripomienok: Zámer prepojovacieho plynovodu Poľsko- Slovensko na základe listu Mžp SR zo dňa 28. 10. 2014 č. 7045/14-3.4/ml.

č. 144/2014

OZ SCHVAĽUJE odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 15% z ročného platu, t. j. 380 EUR.

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka