Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2014

Zasadanie zo dňa 27.1.2014

UZNESENIA

č. 1/2014

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia OZ.

č. 2/2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

č. 3/2014

OZ 1.) SCHVAĽUJE vypracovanú štúdiu "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Vojany";
2.) SCHVAĽUJE vypracovanie stavebného projektu;
3.) SCHVAĽUJE vyhlásenie verejného obstarávania.

č. 4/2014

OZ RUŠÍ uznesenie č. 166 zo dňa 21. 11. 2013.

č. 5/2014

OZ SCHVAĽUJE vypísanie verejného obstarávania na stavbu "Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany".

č. 6/2014

OZ SCHVAĽUJE zvýšenie platu starostu obce Vojany.

č. 7/2014

OZ NEBUDE od roku 2014 uplatňovať programové rozpočtovanie.

č. 8/2014

OZ a.) BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole účtovných dokladov v 3. štvrťroku 2013;
b.) BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole tvorby a použitia sociálneho fondu v obci Vojany;
c.) SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014.

č. 9/2014

OZ SCHVAĽUJE servisnú zmluvu na kamerový systém.

č. 10/2014

OZ POVERUJE starostu obce podpísaním Servisnaj zmluvy na kamerový systém.

č. 11/2014

OZ BERIE NA VEDOMIE správy výberovej komisie na predmet zákazky a.) Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ vo Vojanoch;
b.) Zakúpenie plynovej stoličky pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
c.) Dodanie detského nábytku pre MŠ vo Vojanoch;
d.) Dodanie a montáž vchodových dverí a okien do MŠ a ŠJ vo Vojanoch.

č. 12/2014

OZ POVERUJE starostu vystavením objednávky na plynovú stoličku a detský nábytok.

č. 13/2014

OZ DOPORUČUJE zrušiť prieskum trhu na a.) Dodanie a montáž vchodových dverí a okien do MŠ a ŠJ vo Vojanoch;
b.) Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ vo Vojanoch.

č. 14/2014

OZ POVERUJE právneho zástupcu obce preverením vlastníckych vzťahov k starému futbalovému ihrisku.

č. 15/2014

OZ SCHVAĽUJE vypustenie ustanovení o valorizácii cien nájmu nebytových priestorov na základe ročnej miery inflácie zo všetkých nájomných zmlúv dodatkom.

č. 16/2014

OZ ZAMIETA podpísanie Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb v oblasti rómskej problematiky.

č. 17/2014

OZ BERIE NA VEDOMIE záverečné stanovisko MŽP SR vo veci projektu "Závod na produkciu tekutých uhľovodíkov tepelnou depolymerizáciou odpadových polymérov".

Rok 2014

 Uznesenia zo zasadnutí OZ za rok 2014 nájdete na stránke archiv.vojany.sk
 Zápisnice  zo zasadnutí OZ  za rok 2014 nájdete na stránke archiv.vojany.sk

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka