Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2017

Zasadanie zo dňa 17.7.2017

UZNESENIA

č. 70/2017

Oz SCHVAĽUJE program zasadnutia.

č. 71/2017

Oz SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Gabriel Franko a Ladislav Jakub.

č. 72/2017

Oz SCHVAĽUJE zamestnávanie UoZ na základe paragrafu 50j v počte 12 s 20% spolufinancovaním a dvoch s 5% spolufinancovaním.

č. 73/2017

Oz POVERUJE starostu obce jednať s vlastníkom Jánom Hricom vo veci odkúpenia nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 185.

č. 74/2017

Oz: 

a) SCHVAĽUJE podanie projektu: "Systém triedeného zberu komuláneho dopadu - Kompostéry".

b) SCHVAĽUJE spolufinancovanie projektu: "Systém triedeného zberu komunálneho odpadu - Kompostéry" vo výške 1 409,14 Eur.

č. 75/2017

Oz:

a) BERIE NA VEDOMIE správu výberovej komisie.

b) POVERUJE starostu obce s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom.

č. 76/2017

Oz:

a) SCHVAĽUJE podanie žiadosti na SPF.

b) POVERUJE starostu obce podaním žiadosti na SPF.

č. 77/2017

Oz: 

a) SCHVAĽUJE podanie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom: Menšie obecné poriadkové služby Vojany.

b) SÚHLASÍ so spolufinancovaním projektu vo výške minimálne 5%z celkových oprávnených nákladov.

c) SÚHLASÍ so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu.

č. 78/2017

OZ ruší uznesenie č. 54.

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka