Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2017

Zasadanie zo dňa 19.12.2017

č.134/2017

OZ ODROČÍ bod č. 6 - Plat starostu obce na nasledujúce zasadnutie.

č.135/2017

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 19.12.2017. 

č.136/2017

OZ SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Gabriel Franko a Ladislav Jakub. 

č.137/2017

OZ BERIE NA VEDOMIE plnenie uzneseni od č. 119 po 133.

č.138/2017

OZ BERIE NA VEDOMIE  žiadosť TTC Tigers Vojany 144 o poskytnutie dotácie na rok 2018 vo výške 2 500,00 EUR.

č.139/2017

OZ 

a) SCHVAĽUJE rozpčet Obce Vojany na rok 2018

b) BERIE NA VEDOMIE rozpočet Obce Vojany na roky 2019 a 2020.

č.140/2017

OZ SCHVAĽUJE komunitný plán sociálnych služieb obce Vojany na roky 2017-2022.

č.141/2017

OZ SCHVAĽUJE mimoriadnu odmenu poslancom za rok 2017 nasledovne: Béreš 600,00, Bračok 600,00, Franko 600,00, Jakub 600,00 Eur, Kark 600,00 Eur, Kaszonyi 600,00 Eur, Lukáč 600,00 Eur. 

č.142/2017

OZ NAVRHUJE starostovi obci, aby poskytol odmenu zapisovateľke Márii Fajdelovej za rok 2017 vo výške 600,00 EUR. 

č.143/2017

OZ ŽIADA OU vyzvať Mariána Bračoka, poskytovateľa služieb Star Computers Vojany 81 na predložeie písomných podkladov preukazujúcich poskytovanie služieb za mesiace september, október 2017.

č.144/2017

OZ CHVAĽUJE vypovedanie zmluvy č 4/2012 zo dňa 1.2.2012 vrátanie dodatkov s Mariánom Bračokom Star Computers Vojany 81.

č.145/2017

OZ:

a) BERIE NA VEDOMIE informácie z vyhodnotenia ponúk na predmet dodávky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Komunité centrum Vojany. 

b) POVERUJE starostu obce s podpísaním zluvy s víťazom mmm projects s. r. o., Lekárovce č. 78, 072 54  Lekárovce s obstarávacou cenou 4 950,00 EUR s DPH. 

č.146/2017

OZ SCHVAĽUJE použitie rezervného fondu vo výške 26 938,12 EUR na obstaranie dlhodobého majetku: Odvedenie dažďových vôd - Vojany - rekonštrukcia. 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka