Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 14.5.2019

č. 97/2019

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.5.2019

č. 98/2019

OZ SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: MUDr. Michal Varga a MUDr. Mária Vargová.

č. 99/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE plnenie uznesení od č. 73 po č. 96.

č. 100/2019

OZ SCHVAĽUJE pokračovať v rokovaní o založení obecného sociálneho podniku Vojany s.r.o. s Ing. Františkom Kurillom, DrSc.

č. 101/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE zmluvu č. 149338 o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany vo výške 1400,00Eur.

POVERUJE starosu obce s pospísaním uvedenej zmluvy.

č. 102/2019

OZ SCHVAĽUJE podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy č. V.P HaZZ 2019 zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice.

č. 103/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE zmluvu o poskytnutí finančného príspevku grantový program regióny č. 32/2019 - na projekt: Oslava dňa detí vo Vojanoch

POVERUJE starostu obce s podpísaním uvedenej zmluvy.

č. 104/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE Uznesenie č. 190/2019 Košického samosprávneho kraja - Poskytnutie dotácie na projekt : VIII. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry

POVERUJE starostu obce s podpísaním umluvy o poskytnutí dotácie č.

č. 105/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE list KSK č. 2874/2019/OODD-8078

č. 106/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o projekte: Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v obci Vojany.

OZ SCHVAĽUJE podanie žiadosti na uvedený projekt

OZ SCHVAĽUJE spoluúčasť obce vo výškue 5% tj. 791,00 Eur

č. 107/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť o dojednanie zmluvných podmienok nájomného NATWIL-MED s.r.o. a poveruje starostu s rokovaním so zástupcom NATWIL-MED s.r.o. ohľadom podmienok nájmu.

č. 108/2019

OZ SCHVAĽUJE dodatok č. 6 k VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany. 

č. 109/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE správu Komisie pre výstavbu a rozvoj obce.

č. 110/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE správu Finančnej komisie zo dňa 14.5.2019.

č. 111/2019

OZ SCHVAĽUJE finančné prostriedky vo výške 2500 Eur na nevyhnutné opravy obecného domu s. č. 79.

č. 112/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE správu kultúrnej Komisie a SCHVAĽUJE usporiadanie kultúrnych podujatí podľa predloženého zozanmu.

č. 113/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko ohľadom možnosti napadnutia mimoriadnym opravným prostriedkom rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28.2.2019 sp. zn.:3 Cob/133/2017.

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka