Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 23.7.2019

č. 132/2019

OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 23.07.2019

č.133/2019

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: MUDr. Michal Varga a MUDr. Mária Vargová.

č. 134/2019

OZ berie na vedomie plnenie uznesení od č. 114 po č. 131

č. 135/2019

OZ berie na vedomie informácie ohľadom obecného sociálneho podniku.

č. 136/2019

OZ a) berie na vedomie informácie starostu obce vo veci usporiadania akcie VIII. Vojanského festivalu maďarskej národnostnej kultúry.

b) schvaľuje usporiadanie akcie dňa 10.8.2019 v športovom areály vo Vojanoch s programom, ktorý tvorí prílohu .

č. 137/2019

OZ a) schvaľuje podanie žiadosti o NFP na Ministerstvo vnútra SR v rámci výzvy: OPLZ-PO6-SCX611-2019-1: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

b) schvaľuje spoluúčasť obce vo výške 5%

č. 138/2019

OZ súhlasí s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke: Hostinec Sakramento, Vojany 354, 076 72 Vojany.

č. 139/2019

OZ schvaľuje predaj použitých okien - okná v rozmeroch 150x176m za cenu 25 Eur a okná v rozmeroch 233x176cm za cenu 35 Eur.

č. 140/2019

OZ schvaľuje prevádzkový poriadok malej obecnej kompostárne pre Obec Vojany.

č. 141/2019

OZ a) súhlasí so začatím procesu označovania ulíc a iných verejných priestranstiev názvami.

b) ukladá obecnému úradu pripraviť formulár, rozposlať do každého domu kde bude uvedený predpokladaný návrh názvu s možnosťou navrhnutia iného názvu a tieto doručiť občanom do termínu 30.9.2019.

c) ukladá obecnému úradu do 15.10.2019 predložiť OZ vyhodnotenie formulárov.

d) ukladá formulár zverejniť na webovom sídle obce.

č. 142/2019

OZ žiada obecný úrad vyzvať vlastníkov motorových vozidiel - vrakov, dlhodobo parkujúcich na verejných priestranstvách a uliciach obce Vojany na ich odstránenie.

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka