Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Voľby do samosprávnych krajov - informácia pre voličaVytlačiť
 

volby.jpgDátum a čas konania volieb. Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. Bližšie informácie sa dozviete v prílohe, ktorá je súčasťou tohto oznamu.


 
 

Slovenská Pošta - OznámenieVytlačiť
 

Vášení klienti Pošta Vojany bude dňa 15.01.2019 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ. 


 
 

Voľba Hlavného kontrolóra obce VojanyVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo obce Vojany, v súlade s ustanoveniami § 18 ods. (2) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov VYHLASUJE deň konania voľby Hlavného kontrolóra obce Vojany na 28. septembra 2017 o 18:30 hodine. 


 
 

LekáreňVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od 7. januára 2019, sa otvára nová lekáreň v priestoroch bývalých potravín pod č. d. 116.

Otváracie hodiny:

Pondelok: od 08:00 hod - do 12:00 hod                     
Utorok:      od 08:00 hod - do 13:00 hod
Streda:      od 08:00 hod - do 12:00 hod
Štvrtok:      od 08:00 hod - do 15:00 hod
Piatok:       od 08:00 hod - do 12:00 hod.

IMG_2256 (002).JPG


 
 

Voľby do Vyššieho územného celku Košice - oznámenie oficiálnej elektronickej adresyVytlačiť
 

Obec Vojany týmto zverejňuje oficiálnu e-maluvú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie: ouv@centrum.sk


 
 

Pozvánka - MeghívóVytlačiť
 

 

Deň úcty k starším.png

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vo Vojanoch Vás týmto srdečne pozýva na spoločenské posedenie z príležitosti "Dňa úcty k starším", ktoré sa uskutoční 25. októbra 2017 o 15:30 hodine v sále miestneho kultúrneho domu.

Vaján község polgármestere és önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az "Idősek iránti tisztelet napja" alkalmából rendezett összejovetelre, amely 2017. október 25.-én 15:30 órai kezdettel lesz megtartva a kultúrházban.

Štefan Czinke
starosta obce


 
 

Divadelné predstavenieVytlačiť
 

            ZRUŠENIE DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

Oznamujeme Vám, že divadelné predstavenie Divadla Thália Košice dňa 23. novembra 2017 (štvrtok) sa neuskutoční z dôvodu úmrtia hlavného predstaviteľa. O ďalšom termíne divadelného predstavenia Vás budeme informovať.

S pozdravom 

Štefan Czinke
starosta obce Vojany


 
 

Slovenská poštaVytlačiť
 

Slovenská pošta Vám oznamuje, že dňa 23. novembra 2017 pošta vo Vojanoch bude zatvorená.


 
 

Výberové konanie na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej službyVytlačiť
 

Obec Vojany vyhlasuje výberové konanie na štyri pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby. Viac informácií zájemcovia najdú v priložených súboroch. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov-tlacivo.docx suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov-tlacivo.docx (128 kB)

 
 

Oznámenie o doručení písomnosti - Ján OCHMANVytlačiť
 

Oznámene o doručení písomnosti - Ján OCHMAN

Súbor na stiahnutie zverenenie.docx zverenenie.docx (42.4 kB)

 
 

Pozvánka na divadelné predstavenieVytlačiť
 

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vo Vojanoch Vás týmto srdečne pozýva na divadelné predstavenie s názvom: PÁRATLAN PÁROS, ktoré sa uskutoční
25. marca 2018 o 16:00 hodine 
v Kultúrnom dome vo Vojanoch.
Vstupné: 2,00 EUR.

Štefan Czinke
starosta obce


 
 

Aktuality - všeobecné oznamy

Zaregistrujte sa na stránke a nechajte sa pohodlne informovať o dianí v obciVytlačiť
 

registracia.jpgPrečo sa zaregistrovať na odber noviniek formou Email hlásnika?

Email hlásnik slúži pre Vašu informovanosť o dianí v obci/ meste. Informácie môžete dostávať z rôznych oblastí, ktoré si zvolíte pri registrácii.

Oblasti pre Email hlásnik definuje obec/mesto a môžu byť napríklad takéto:

  • Kultúrne podujatia
  • Športové podujatia
  • Verejné záležitosti (zasadnutia, prijaté VZN)
  • Meteorologické výstrahy
  • Informácia o odstávke dodávky vody, elektriny

 
 

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností - rok 2019Vytlačiť
 

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností - rok 2019


 
 

Plán zberu komunálnych odpadov v roku 2018Vytlačiť
 


Harmonogram zberu odpadu vo Vojanoch na rok 2018

IMG_3262.JPG

 


 
 

OZNÁMENIE - Vývoz komunálneho odpadu v decembri 2018Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční dňa 23-ého decembra2018, v nedeľu.

Értesítjük a lakosokat, hogy a szemételszállíás 2018. december 23-án, vasárnap lesz.


 
 

Divadelné vystúpenie Vytlačiť
 

                            Obec Vojany Vás srdečne pozýva na tragikomediálne 
                         predstavenie s názvom "PORTUGÁL", ktoré sa uskutoční

                       dňa 28.10.2018 o 19:00 hod v Kultúrnom dome vo Vojanoch.

                                  Vstupné: 2,00 Eur. Predaj lístkov na mieste.

 

                  Vaján község szívélyesen meghívja Önt a Thália színház előadására
                                               "PORTUGÁL" címmel amely

                              2018.10.28.-án 19:00 órai kezdettel lesz megtarva.

                                    Belépő: 2,00 eur. Jegyárusítás a helyszínen. 

 

"Realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry nádornostných menšín"

 

 

 


 
 

Karácsonyi műsor Vytlačiť
 

A református egyház lelkésze értesíti a lakosokat, hogy az ünnepi istentisztelet a következő képpen lesz megtartva: 

December 22 - szombat, bűnbánó istentisztelet/ imaház/16:00.

December 23 - vasárnap, adventi istentisztelet/imaház /10:00.

December 24 -  hétfő, szentesti istentisztelet/templom/15:30.

December 25 - kedd, ünnepi istentisztelet urvacsorával/templom/délelőtt 09:30. 

December 25 - kedd, ünnepi istentisztelet legátussal/templom/ délután 15.30.

December 26 - szerda, ünnepi istentisztelet legátussal/templom/délelőtt 11:00.

A katolikus egyház lelkésze értesíti Önöket, hogy az ünnepi istentisztelet a következő képpen lesz megtartva:

December 24 - szentesti mise 18:30.


 
 

OZNAM - Regionálna veretinárna potravinová správa MichalovceVytlačiť
 

Regionálna veterinárna potravinová správa Michalovce upozorňuje všetkých občanov chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v názarníkovej zóne afrického moru ošípaných že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálej veterinárnej a potravinovej správe Michalovce na telefónne číslo 056/6870417a elbo mobilné čísla 0918 409 458, 0907 925 378 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. 

Súbor na stiahnutie sken0022.pdf sken0022.pdf (227.5 kB)
Súbor na stiahnutie sken0023.pdf sken0023.pdf (347.5 kB)

 
 

Výsledky volieb do orgánov miestnej samosprávy 2018Vytlačiť
 


 
 

Deň úcty k starším Vytlačiť
 

                            Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vo Vojanoch
                         Vás týmto srdečne pozýva na spoločenské posedenie                               
                      z príležitosti „Dňa úcty k starším“, ktoré sa uskutoční                 
                                       22. októbra 2018 o 15:00 hodine                                           
                                      v sále miestneho kultúrneho domu. 

 

                            Vaján község polgármestere és önkormányzata
                      tisztelettel meghívja Önt az „Idősek iránti tisztelet napja“
                                alkalmából rendezett összejövetelre, amely
                                        2018. október 22.-én 15:00 órai
                                     kezdettel lesz megtartva a kultúrházban
 


 
 

OZNÁMENIE - VoľbyVytlačiť
 

Doručenie oznámenia o delgovaní člena a náhradnka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie obce Vojany. 


 
 

VII. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúryVytlačiť
 

 

zrus.jpg

 

 

 

 

 

Obec Vojany týmto oznamuje verejnosti, že VII. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry dňa 19.08.2018 sa neuskutoční z dôvodu, že sa v Michalovskom okrese vyskytla epidémia osýpok.

Vaján község értesíti az érdeklődőket, hogy a VII. Vajáni nemzetiségi kultúrális fesztivál  2018. augusztus 19.-én elmarad a kanyaró járvány miadt a Nagymihályi  járásban. 


 
 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., - UPOZORNENIEVytlačiť
 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., upozorňuje občanov aby zabezpečili zaizolovanie vodomernej šachty, aby sa zabránilo poškodeniu vodomera. Podrobné informácie nájdete v priloženom súbore. 

Súbor na stiahnutie sken0024.pdf sken0024.pdf (172.8 kB)

 
 

Obchodná verejná súťaž Obce Vojany na prenájom pozemkovVytlačiť
 

OBEC VOJANY, VOJANY 72, 076 72  VOJANY zastúpená Štefanom Czinkeom, starostom obce v súlade s § 9a ods. 1 písm. a), ods 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje 

Obchodnú verejnú súťaž.

Podmienky obchdonej verejnej súťaže Obce Vojany na prenájom pozemkov a viac informácií nájdete v prilozených súboroch. 


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy - Óvoda, Vojany Vytlačiť
 

Obec Vojany vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy - Óvoda, Vojany. Viac informácií zájemcovia najdú v priloženom súbore.

Súbor na stiahnutie sken0005.pdf sken0005.pdf (396.2 kB)

 
 

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

webygroup
ÚvodÚvodná stránka