Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Informácie o začatých správnych konaniach

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR 6. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Valéria Kovácsová, 076 72 Vojany č. 122
 spk_451012017.pdf (175.5 kB) (175.5 kB)

 

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170928.pdf (126.2 kB) (126.2 kB)

 

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 30. augusta 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170830.pdf (112.8 kB) (112.8 kB)

 

Voľba Hlavného kontrolóra obce Vojany /2

Obecné zastupiteľstvo obce Vojany, v súlade s ustanoveniami § 18 ods. (2) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje deň konania voľby Hlavného kontrolóra obce Vojany na 28. septembra 2017 o 18:30 hodine.
 2017_Vojany_volba-HK_2.jpg (391.9 kB) (391.9 kB)

 

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 14. augusta 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170814.pdf (336.5 kB) (336.5 kB)

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Obec Vojany v súvislosti s voľbymi do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 04. novembra 2017 od 07:00 do 22:00 hod., uverejňuje Informáciu pre voliča. Dokument je dostupný v slovenskom aj maďarskom jazyku.
 2017_informacia_pre_volica_sk.pdf (785.6 kB) (785.6 kB)

 
HU
 2017_informacia_pre_volica_hu.pdf (831.3 kB) (831.3 kB)

 

Výzva - Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch.
 vo_2017_11_01_V-ZVA-NA-PREDKLADANIE-PONUKY.pdf (575.8 kB) (575.8 kB)

 
Opis predmetu zákazky
 vo_2017_11_02_Opis_predmetu_zakazky.docx (15.8 kB) (15.8 kB)

 
Cenová ponuka
 vo_2017_11_03_Cenova-ponuka.docx (14.2 kB) (14.2 kB)

 

Výzva - Dodávka kancelárskych potrieb pre Obec Vojany

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - Dodávka kancelárskych potrieb pre obec Vojany.
 vo_2017_10_01_V-ZVA-NA-PREDKLADANIE-PON-K.pdf (574.1 kB) (574.1 kB)

 
Opis predmetu zákazky
 vo_2017_10_02_OPIS-OF..docx (20.2 kB) (20.2 kB)

 

Výzva - Vypracovanie projektovej dokumentácie obce Vojany- Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie obce Vojany - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu.
 vo_2017_09_01_Vyzva-na-predkladanie-ponuk.pdf (582.7 kB) (582.7 kB)

 
Opis predmetu zákazky
 vo_2017_09_02_Opis-predmetu-zakazky.docx (14 kB) (14 kB)

 
Čestné vyhlásenie
 vo_2017_09_03_-estne-vyhlasenie-uchadza-a.docx (15.1 kB) (15.1 kB)

 

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 17. júla 2017 o 10:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170717.pdf (154.7 kB) (154.7 kB)

 
Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 19. júla 2017 o 08:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170719.pdf (182.7 kB) (182.7 kB)

 

Výzva - Obec Vojany - Parkoviská

bec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Obec Vojany - Parkoviská".
 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY Obec Vojany - PArkoviská.pdf (514.5 kB) (514.5 kB)

 

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2017 o 19:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170626.pdf (529.1 kB) (529.1 kB)

 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 18. mája 2017 o 15:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170516.pdf (187.6 kB) (187.6 kB)

 

Výzva - Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok".
 Výzva na predkladanie ponuky Zabezpečenie stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok.pdf (545.1 kB) (545.1 kB)

 

Výzva - Dodávka potravinárskych a mliečnych výrobkov pre Školskú jedáleň vo Vojanoch

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Dodávka potravinárskych a mliečnych výrobkov pre Školskú jedáleň vo Vojanoch."
 Výzva na predkladanie ponuky Potraviny a mliečné výrobky.pdf (584.6 kB) (584.6 kB)

 

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 9. mája 2017 o 14:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170509.pdf (378.1 kB) (378.1 kB)

 

Výzva - Dodávka pekárenských výrobkov pre Školskú jedáleň vo Vojanoch

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Dodávka pekárenských výrobkov pre Školskú jedáleň vo Vojanoch."
 Výzva na predkladanie ponuky Pekárenské výrobky.pdf (553.2 kB) (553.2 kB)

 

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2017 o 16:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170427.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 

Výzva - Čistiace prostriedky pre obec Vojany

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Čistiace prostriedky pre obec Vojany".
 Výzva na predkladanie ponuky Čistiace prostriedky.pdf (534.2 kB) (534.2 kB)

 

Výzva - Športovo rekreačný areál - detské ihrisko Vojany (3. kolo)

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Športovo-rekreačný areál - detské ihrisko Vojany".
 Výzva na predkladanie ponuky 3..pdf (419.2 kB) (419.2 kB)

 

Voľba hlavného kontrolóra obce Vojany /1

Obecné zastupiteľstvo obce Vojany, v súlade s § 18a, ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Vojany na 27. apríla o 18:30 hodine.
Funkcia hlavného kontrolóra je na funkčné obdobie od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2023 a vykonáva sa v rozsahu 20% pracovného úväzku.
 2017_Vojany_volba_HK.pdf (440.3 kB) (440.3 kB)

 

Výzva - Športovo rekreačný areál - detské ihrisko Vojany (2 kolo)

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Športovo-rekreačný areál - detské ihrisko Vojany".
 VýZVA NA PREDKLADANIE PONUKY 2..pdf (422.6 kB) (422.6 kB)

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

Starosta obce predkladá na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu obce Vojany návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017 na zmenu rozpočtu obce pre plnenie aktuálnych potrieb obce.
 ro_2017_01.pdf (208.9 kB) (208.9 kB)

 

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 07. marca 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 sken0009.pdf (107.3 kB) (107.3 kB)

 

Výzva - Športovo rekreačný areál - detské ihrisko Vojany (1 kolo)

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Športovo-rekreačný areál - detské ihrisko Vojany".
 Výzva na predkladanie ponuky Športovo rekreačný areál - detské ihrisko Vojany 1..pdf (422.6 kB) (422.6 kB)

 

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170125.pdf (807.8 kB) (807.8 kB)

 

dnes je: 22.10.2017

meniny má: Sergej

webygroup
ÚvodÚvodná stránka