Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2019

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 15. apríla 2019 o 16:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv15042019.pdf (167.1 kB) (167.1 kB)

Obec Vojany - Zámer

Obec Vojany v súlade s §99 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zameniť novovytvorenú parcelu č. 115/4 zastavaná plocha o výmere 987 m2 v celosti, jedná sa o parcelu registra "C" v k. ú. Vojany na základe geometrického plánu Ing. Alexandra Beláza, zo dňa 22.03.2019 číslo: 34872728 - 035/19 s Reformovanou kresťanskou cirkvou - Cirkevný zbor Vojany, 076 72 Vojany, za parcelu č. 314 ostatná plocha o výmere 987 m2 v celosti, jedná sa o parcelu registra "C", zapísaná na LV č. 335 v k. ú. Vojany.
 Scan Zámer.pdf (234.1 kB) (234.1 kB)

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2019

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 27. marca 2019 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_27032019.pdf (191.3 kB) (191.3 kB)

Oznámenie - Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Obec Vojany týmto zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: ouv@centrum.sk
 OZN_Európsky parlament 2019.pdf (135.7 kB) (135.7 kB)

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2019

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2019
 Zoznam kandidátov na prezidenta SR.docx (13.8 kB) (13.8 kB)

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2019

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2019 o 18:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_27022019.pdf (209.2 kB) (209.2 kB)

Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky
 Informácie pre voliča.pdf (1 MB) (1 MB)

Oznámenie1 - Voľby prezidenta 2019

Obec Vojany týmto zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta 2019.
 Oznámenie 1.pdf (128.9 kB) (128.9 kB)

Oznámenie - Voľby prezidenta 2019

Obec Vojany týmto zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta 2019:ouv@centrum.sk
 Scan volby 2019.pdf (133.3 kB) (133.3 kB)

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2019

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2019 o 18:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_30012019.pdf (301.9 kB) (301.9 kB)

Výzva - Dodávka čistiacich prostriedkov pre Obec Vojany

Výzva na predkladanie ponuky
 Výzva na predkladanie ponuk.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

Opis predmetu zákazky
 Opis predmetu zákazky.docx (22 kB) (22 kB)

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2018.

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2018 o 18:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_11122018.pdf (163.2 kB) (163.2 kB)

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2018.

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 29. novembra 2018 o 18:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_29112018.pdf (224.1 kB) (224.1 kB)

Výsledky volieb do orgánov miestnej samosprávy 2018

Výsledky volieb do orgánov miestnej samosprávy 2018
 Voľby 2018.pdf (409.8 kB) (409.8 kB)

A 2018-as önkormányzati választások eredményei
 Választás 2018.pdf (408.7 kB) (408.7 kB)

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2018

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 31. októbra 2018 o 15:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_31102018.pdf (164.7 kB) (164.7 kB)

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2018

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 16. októbra 2018 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_16102018.pdf (194.1 kB) (194.1 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch

Obec Vojany uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov.
 Zoznam ZK do OZ Vojany.pdf (288.4 kB) (288.4 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vojany

Obec Vojany uverejňuje podľa §178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.
 Zoznam ZK pre SO Vojany.pdf (152 kB) (152 kB)

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2018

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 11. septembra 2018 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_11092018.pdf (201.3 kB) (201.3 kB)

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2018

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 25. júla 2018 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_2507218.pdf (218 kB) (218 kB)

Menovací dekrét

Menovací dekrét
 Menovací dekrét.pdf (204.7 kB) (204.7 kB)

OZNÁMENIE- Voľby 2018

Doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie obce Vojany.
 Oznámenie 3182018.pdf (121.6 kB) (121.6 kB)

Oznámenie počtu obyvateľov obce

Oznámenie počtu obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018.
 Oznámenie počtu obyvateľov obce.pdf (146.6 kB) (146.6 kB)

Oznámenie o určení počtu poslancov

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018.
 Oznámenie o určení počtu poslancov.pdf (173.7 kB) (173.7 kB)

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí: Informácie pre voliča
 Voľby 2018 SK.pdf (872.7 kB) (872.7 kB)

Választások a helyi önkormányzati szervezetbe: Tájékoztatás a választók számára
 Voľby 2018 HU.pdf (964.8 kB) (964.8 kB)

Rozhodnutie - Okresný úrad Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad podľa § 123 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, stavebníkovi spoločnosti eustream, a. s., so sídlom Votrubova 1l/A, 821 09 Bratislava stavbu: "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť".
 Rozhodnutie.pdf (15.4 MB) (15.4 MB)

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2018

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_27062018.pdf (299.1 kB) (299.1 kB)

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2018

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája 2018 o 19:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_10052018.pdf (223.2 kB) (223.2 kB)

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2018

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 11. apríla 2018 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_11042018.pdf (198.5 kB) (198.5 kB)

Oznámenie o dražbe

Oznámenie o dražbe
 oznodr.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2018

Starostaobce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2018 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_27022018.pdf (260.1 kB) (260.1 kB)

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2018

Starostaobce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 30.januára 2018 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_30012018.pdf (183.7 kB) (183.7 kB)

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti
 zverenenie.docx (42.4 kB) (42.4 kB)

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2017

Starostaobce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 19. decembra 2017 o 14:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20171214.pdf (169.6 kB) (169.6 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy - Óvoda, Vojany

Obec Vojany vyhlasuje výberové na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy - Óvoda, Vojany. Viac informácií zájemcovia najdú v priloženom súbore.
 sken0005.pdf (396.2 kB) (396.2 kB)

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 29. novembra 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20171129.pdf (154.3 kB) (154.3 kB)

Výzva - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Komunitné centrum Vojany

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Komunitné centrum Vojany.
 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY.pdf (575.4 kB) (575.4 kB)

Opis predmetu zákazky
 Opis predmetu zákazky.docx (13.8 kB) (13.8 kB)

Čestné vyhlásenie uchádzača
 Čestné vyhlásenie uchádzača.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

Cenová ponuka
 Cenová ponuka.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

Výberové konanie na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby

Obec Vojany vyhlasuje výberové konanie na štyri pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby. Viac informácií zájemcovia najdú v priložených súboroch.
 Oznam o vyhláseni VK final.pdf (503.5 kB) (503.5 kB)

Žiadosť o zaradenie do VK
 ziadost-o-zaradenie-do-vk.docx (126.4 kB) (126.4 kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov
 suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov-tlacivo.docx (128 kB) (128 kB)

Výzva - Dodávka pracovných odevov pre Obec Vojany

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - Dodávka pracovných odevov pre Obec Vojany.
 Výzva na predkladanie ponuky.pdf (529 kB) (529 kB)

Opis predmetu zákazky
 OPIS PZ Final.docx (14 kB) (14 kB)

Cenová ponúka
 Cenová ponuka.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva dvanasté zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20171030.pdf (172.7 kB) (172.7 kB)

Výzva - Rekonštrukcia a výstavba objektov pre trávenie voľného času

Výzva na predkladanie ponúk
 01_Výzva na predkladanie ponúk.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

SO 01
 02_SO 01.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

SO 01 Statické posúdenie
 03_SO 01_Staticke posúenie_Vojany_amfiteáter.pdf (411.9 kB) (411.9 kB)

SO 01 Technická správa
 04_,SO 01_Technicka sprava_Vojany_amfiteáter.pdf (136.9 kB) (136.9 kB)

SO 02
 05_SO_02.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

Doplnok drobná architektúra
 06_Doplnok drobná architektúra.pdf (3 MB) (3 MB)

SO 02 Technická správa
 07_SO 02_Technická správa_Vojany oddychová zóna.pdf (173.4 kB) (173.4 kB)

Sprievodná správa
 08_A_Sprievodná_správa_OZ_Vojany.pdf (97 kB) (97 kB)

Súhrnná technická správa
 09_B_Súhrnná_technicka_sprava_OZ_Vojany.pdf (635.9 kB) (635.9 kB)

Informatívna kópia a celková situácia
 010_Informatívna kópia a celková situácia.pdf (1005.7 kB) (1005.7 kB)

Výkaz výmer_01
 011_(SO-01) - Rekonštrukcia amfiteátra (Zadanie).xls (50.5 kB) (50.5 kB)

Výkaz výmer_02
 012_(SO-02) - Výstavba drobnej architektúry, oddychová zóna v paru a pri OÚ (Zadanie).xls (54.5 kB) (54.5 kB)

Výkaz výmer_Rekapitulácia
 Rekapitulácia - Rekonštrukcia a výstavba objektov pre trav volneho casu.xls (97 kB) (97 kB)

Prílohy k výzve
 014_prilohy_k_vyzve (2).doc (79.5 kB) (79.5 kB)

Zmluva o dielo
 priloha_k_vyzve_Obchodne_podmienky_ZoD_PRV_final_verzia (6).doc (169 kB) (169 kB)

Informácie o začatých správnych konaniach

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR 6. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ferdinand Kaszonyi, 076 72 Vojany č. 36
 Správne konanie.pdf (288.6 kB) (288.6 kB)

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR 6. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Valéria Kovácsová, 076 72 Vojany č. 122
 spk_451012017.pdf (175.5 kB) (175.5 kB)

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170928.pdf (126.2 kB) (126.2 kB)

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 30. augusta 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170830.pdf (112.8 kB) (112.8 kB)

Voľba Hlavného kontrolóra obce Vojany /2

Obecné zastupiteľstvo obce Vojany, v súlade s ustanoveniami § 18 ods. (2) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje deň konania voľby Hlavného kontrolóra obce Vojany na 28. septembra 2017 o 18:30 hodine.
 2017_Vojany_volba-HK_2.jpg (391.9 kB) (391.9 kB)

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 14. augusta 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170814.pdf (336.5 kB) (336.5 kB)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Obec Vojany v súvislosti s voľbymi do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 04. novembra 2017 od 07:00 do 22:00 hod., uverejňuje Informáciu pre voliča. Dokument je dostupný v slovenskom aj maďarskom jazyku.
 2017_informacia_pre_volica_sk.pdf (785.6 kB) (785.6 kB)

HU
 2017_informacia_pre_volica_hu.pdf (831.3 kB) (831.3 kB)

Výzva - Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch.
 vo_2017_11_01_V-ZVA-NA-PREDKLADANIE-PONUKY.pdf (575.8 kB) (575.8 kB)

Opis predmetu zákazky
 vo_2017_11_02_Opis_predmetu_zakazky.docx (15.8 kB) (15.8 kB)

Cenová ponuka
 vo_2017_11_03_Cenova-ponuka.docx (14.2 kB) (14.2 kB)

Výzva - Dodávka kancelárskych potrieb pre Obec Vojany

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - Dodávka kancelárskych potrieb pre obec Vojany.
 vo_2017_10_01_V-ZVA-NA-PREDKLADANIE-PON-K.pdf (574.1 kB) (574.1 kB)

Opis predmetu zákazky
 vo_2017_10_02_OPIS-OF..docx (20.2 kB) (20.2 kB)

Výzva - Vypracovanie projektovej dokumentácie obce Vojany- Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie obce Vojany - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu.
 vo_2017_09_01_Vyzva-na-predkladanie-ponuk.pdf (582.7 kB) (582.7 kB)

Opis predmetu zákazky
 vo_2017_09_02_Opis-predmetu-zakazky.docx (14 kB) (14 kB)

Čestné vyhlásenie
 vo_2017_09_03_-estne-vyhlasenie-uchadza-a.docx (15.1 kB) (15.1 kB)

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 17. júla 2017 o 10:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170717.pdf (154.7 kB) (154.7 kB)

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 19. júla 2017 o 08:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170719.pdf (182.7 kB) (182.7 kB)

Výzva - Obec Vojany - Parkoviská

bec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Obec Vojany - Parkoviská".
 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY Obec Vojany - PArkoviská.pdf (514.5 kB) (514.5 kB)

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2017 o 19:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170626.pdf (529.1 kB) (529.1 kB)

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 18. mája 2017 o 15:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170516.pdf (187.6 kB) (187.6 kB)

Výzva - Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok 2017

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok".
 Výzva na predkladanie ponuky Zabezpečenie stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok.pdf (545.1 kB) (545.1 kB)

Výzva - Dodávka potravinárskych a mliečnych výrobkov pre Školskú jedáleň vo Vojanoch

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Dodávka potravinárskych a mliečnych výrobkov pre Školskú jedáleň vo Vojanoch."
 Výzva na predkladanie ponuky Potraviny a mliečné výrobky.pdf (584.6 kB) (584.6 kB)

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 9. mája 2017 o 14:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170509.pdf (378.1 kB) (378.1 kB)

Výzva - Dodávka pekárenských výrobkov pre Školskú jedáleň vo Vojanoch

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Dodávka pekárenských výrobkov pre Školskú jedáleň vo Vojanoch."
 Výzva na predkladanie ponuky Pekárenské výrobky.pdf (553.2 kB) (553.2 kB)

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2017 o 16:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170427.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

Výzva - Čistiace prostriedky pre obec Vojany

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Čistiace prostriedky pre obec Vojany".
 Výzva na predkladanie ponuky Čistiace prostriedky.pdf (534.2 kB) (534.2 kB)

Výzva - Športovo rekreačný areál - detské ihrisko Vojany (3. kolo)

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Športovo-rekreačný areál - detské ihrisko Vojany".
 Výzva na predkladanie ponuky 3..pdf (419.2 kB) (419.2 kB)

Voľba hlavného kontrolóra obce Vojany /1

Obecné zastupiteľstvo obce Vojany, v súlade s § 18a, ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Vojany na 27. apríla o 18:30 hodine.
Funkcia hlavného kontrolóra je na funkčné obdobie od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2023 a vykonáva sa v rozsahu 20% pracovného úväzku.
 2017_Vojany_volba_HK.pdf (440.3 kB) (440.3 kB)

Výzva - Športovo rekreačný areál - detské ihrisko Vojany (2 kolo)

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Športovo-rekreačný areál - detské ihrisko Vojany".
 VýZVA NA PREDKLADANIE PONUKY 2..pdf (422.6 kB) (422.6 kB)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

Starosta obce predkladá na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu obce Vojany návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017 na zmenu rozpočtu obce pre plnenie aktuálnych potrieb obce.
 ro_2017_01.pdf (208.9 kB) (208.9 kB)

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 07. marca 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 sken0009.pdf (107.3 kB) (107.3 kB)

Výzva - Športovo rekreačný areál - detské ihrisko Vojany (1 kolo)

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Športovo-rekreačný areál - detské ihrisko Vojany".
 Výzva na predkladanie ponuky Športovo rekreačný areál - detské ihrisko Vojany 1..pdf (422.6 kB) (422.6 kB)

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch.
 pozv_oz_20170125.pdf (807.8 kB) (807.8 kB)

dnes je: 19.5.2019

meniny má: Gertrúda

webygroup
ÚvodÚvodná stránka