Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty obce

Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení miest a obcí Použia"

Informácia_o_projekte_OPKŽP_MR_Použie-001 (1).jpg

Cieľom projektu je predchádanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území jedenástich obcí patriacich do Združenia miest a obcí Použia. V rámci projektu bude každá domácnosť v obciach Beša, Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Krišovská liesková, Maťovské Vojkovce, Oborín, Ruská, Veľké Raškovce, Veľké Slemence a Vojany vybavená kompostérom na domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 

Na projekt z programu Operačný program kvalita životného prostredia schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 193 171,10 EUR. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 203 338 EUR. Spolu bude pre horeuvedené obce dodaných 1904 kompostérov. 

Termín realizácie: 05/2018 - 04/2019

IMG_1044.JPGIMG_10470.jpg

Informácia_o_projekte_OPKŽP_MR_Použie-001.jpg


 

Projekt "Miestna občianska poriadková služba Vojany"

Dok1-1.jpg

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje doručil pre obec Vojany dňa 26.09.2017 "Rozhodnutie o shválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok" pre projekt s názvom "Miestna občianska poriadková služba Vojany" , kód žiadosti: NFP312050J762. 
Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 95 764,10 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené vo výške 100 804,32 eur. 

Názov prijímateľa Obec Vojany
Názov projektu Miestna občianska poriadková služba Vojany
Kód projektu NFP312050J762
Typ projektu Dopytovo orientovaný
Názov operačnému programu Ľudské zdroje
Miesto realizácie projektu Obec Vojany
Trvanie projektu 01/2018 - 12/2020
Riadiaci orgán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Celkové oprávnené výdavky 100 804,32 EUR
Výška NFP 95 764,10 EUR
Spolufinancovanie 5 040,22 EUR

 

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje"

                                   http://www.esf.gov.sk http://www.mv.gov.sk

Zriadením Miestnej občianskej poriadkovej služby Vojany (ďalej len „MOPS Vojany“) prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti v obci a v súlade s globálnym cieľom OPĽZ,  so špecifickým cieľom .1.2 prioritnej osi 5, tematickým cieľom 9 a investičnou prioritou 5.1 priamo prispejeme k zvýšeniu zamestnanosti a zamestnateľnosti obyvateľov MRK. Zlepšením finančnej situácie rodín obyvateľov pracujúcich pre MOPS Vojany a z toho plynúci pozitívny efekt na schopnosť správneho finančného hospodárenia a na znižovanie tendencie ku kriminálnemu správaniu. Projektom podporíme systematické poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb s priamym efektom zvýšenia zamestnanosti obyvateľov MRK.

 


 

"Bezpečná a pekná škôlka Vojany 2017"

na web (1).PNG

Združenie rodičov "Pre radosť naších deti" pri Materskej škole Vojany získalo dotáciu vo výške 2 400,00 EUR z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis na výmenu poškodeného nábytku - šatníkových sktriniek a jedálenských stolov pre naše detičky. Nové, pekné, moderné a bezpečné skrinky i stolíky už boli umeistnené na svoje miesta a odovzdané deťom, ktorým sa tieto veľmi páčia a radi ich používajú. 

V rámci projektu boli taktiež 34 dobrovoľníkmi z obce a zo Slovenských elektrární kompletne zrenovované herné prvky ihriska na dvore Materskej školy. Z prostriedkov udeleného grantu sme nakúpili všetok potrebný materiál - farby, štetce, riedidlá, stierkovacie hmoty, drôtené kefy, brúsne pomôsky a osobné ochranné pomôcky. Hracia veža aj preliezky boli kompletne očistené, obrúsené, opravené a na novo natreté. Všetkým dobrovoľníkom sme vďační za úsilie, vynaložený čas a nezištnú pomoc pre Materskú škôlku. Pre deti sme týmto projektom dosiahli, že sa môžu hrať, učiť a rozvíjať v krajšom, útulnejšom, bezpečnejšom a kultúrnejšom prostredí. 

Naša veľká vďaka patrí sponzorom - Slovenským elektrárňam, Nadácii Pontis, ako aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa nezištne podieľali na skrášlení našej Materskej škôlky.


 

Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany"

2017---Vojany---Verejne-osvetlenie---infotabulka.png

Obec Vojany získala na realizáciu tohto nákladného projektu nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 170 532,79 EUR, čo predstavuje 95% z celkových nákladov na projekt, plánovaných v celkovej výške 179 508,20 EUR. Obec Vojany spolufinancuje projekt z vlastných zdrojov sumou 8 975,41 EUR, teda 5 % z celkových nákladov na projekt.

Miesto realizácie projektu Obec Vojany
Názov a sídlo prijímateľa Obec Vojany, Vojany 72
Dátum začatia realizácie projektu 09/2014
Dátum skončenia realizácie projektu 03/2015

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka